خط چشم سوپر مات قلم موئی MICHANO

بعد از استفاده ترک نمی خورد و  اطراف چشم چین نمی اندازد، با تعریق و چربی پوست شکل خود را در اطراف چشم ازدست نداده و در نور شب براق نمی باشد.
این محصول با تعرق و فعالیت پخش نمیشود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خط ضد آب ماژیکی MICHANO

به علت ضد آب بودن با تعریق و چربی پوست شکل خود را در اطراف چشم ازدست نداده و در نور شب براق نمی باشد.

ماندگاری بالا و ضدآب بودن این خط چشم، از ویژگی های عالی آن است.
نقطه قوت بعدی این خط چشم کارایی خوب آن روی سایه های حجم دار و بافت گونه است.